Wie zijn wij ?

 • Leden van de raad van beheer :
  Voorzitster..
  Yolande Iliano-Duponchel
  Vice-Président Renaud Piers de Raveschoot
  Algemeen secretaris
  Mohammed Jamouchi o
  Penningmeester
  Anne-Marie Trine
  Administrateurs.
  Dr.Farid El Asri
  Phramaha Suddhinanavides
   
  .Père Evangelos Psallas
    Aïcha Haddoukesèbvre
    Rabbin Marc Neiger
    Ecaterina Evanghelescu
    VAincent Dubois
   
  Jos Herkesrke.
    Chris Bussels
   

  Rev.Ann Babb

    Hilde Baccarne
  ............. ..
 • Honoraris .Voorzitster : Wilfred Somviille
 • Honorairis leden: Esther en Etienne Kervyn de Meerendré
  ......................;;;;;;;;Christiane Delforge
  ..............................Yvonne Béchet
 • Oorsprong en historiek van de WCRP

WCRP - WCRP
= World Conference of Religions for Peace
= Wereldconferentie van de Godsdiensten voor de Vrede, opgericht in 1970 in Kyoto

De WCRP verenigt mannen en vrouwen uit alle wereldgodsdiensten.
Haar leden
- werken met overtuiging aan vrede, onder elkaar, binnen hun respectieve geloofsgemeenschappen en tussen die gemeenschappen.
- zijn gemotiveerd om in de verschillende sociale contexten de vrede als een dienst aan te bieden.
- willen met aandacht voor de onderlinge verschillen een authentieke dialoog bevorderen.

Depuis 1970, une assemblée mondiale se réunit tous les quatre ans. Elles ont eu lieu à Kyoto (Japon), Louvain (Belgique), Princeton (Etats-Unis), Nairobi (Kenya), Melbourne (Australie), Riva del Garda (Italie), Amman (Jordanie).
Declarations from the Seven Religions for Peace World Assemblies

  I. Kyoto, Japan, 1970
II. Leuven, België, 1974 Verklaringen
III. Princeton, New Jersey, V.S., 1979
IV. Nairobi, Kenia, 1984
V. Melbourne, Australië, 1989
VI. Riva del Garda, Italië, 1994
VII. Amman, Jordanië, 1999
VIII. Kyoto 2006
IX Vienne

Het spreekt vanzelf dat de WCRP bijzondere aandacht heeft voor de conflictzones in de wereld. Ze heeft concrete initiatieven genomen of voorgesteld in Bosnië, Kosovo, Sierra Leone, Indonesië en elders.

Internationale werkgroepen :

 • Conflictbeheersing
 • Ontwikkeling
 • Vrouwen en kinderen
 • Ontwapening en veiligheid
 • Mensenrechten
 • Opvoeding tot vrede

"Wij zijn in Nairobi verenigd als mannen en vrouwen die, elk in hun eigen religieuze tradities geworteld, toch onderling verbonden zijn door een gemeenschappelijk doel en gezamenlijke acties. Met spijt moeten we erkennen dat het al te vaak gebeurt dat strijdende partijen in de conflictzones zich bedienen van de godsdienst om de vijandigheden ten top te drijven."
(uit de Verklaring van Nairobi, 1984)

Oorsprong en historiek van WCRP-Belgium 

In 1981 werd de vereniging WCRP-België opgericht onder de stuwende inspiratie van de Leuvense professor Levy.
De leden behoren tot alle grote godsdiensten die in België vertegenwoordigd zijn : katholieken, protestanten, orthodoxen, mohammedanen, joden, boeddhisten, hindoes.

De leden behoren tot alle grote godsdiensten die in België vertegenwoordigd zijn : katholieken, protestanten, orthodoxen, mohammedanen, joden, boeddhisten, hindoes.

   

gesprek met Opperrabbijn Guigui

 
gesprek met Mgr. Danneels

Activiteiten :

" Bijeenkomsten rond de grondteksten van de verschillende godsdiensten, met luisteren en bezinning; interreligieuze gespreksbijeenkomsten
" Gelovigen van verschillende godsdiensten samen brengen om van gedachte te wisselen en om tussen te komen in conflictsituaties
" Ondersteuning van plaatselijke initiatieven, een communicatie- en informatienet, interreligieuze ontmoetingen
" Oprichting van permanente werkgroepen, eventueel in samenwerking met andere landen of met andere verenigingen die aan vredesopvoeding doen

De vereniging gaat eveneens in op verzoeken tot deelname aan :
" Multireligieuze gespreksavonden
" Voordrachten, rondetafelgesprekken, tentoonstellingen… in scholen en verenigingen


 

Enkele principes :

- De WCRP verwerpt syncretisme en alle pogingen tot ontkenning van de fundamentele verschillen tussen religieuze tradities en culturen.
- Zij probeert een vredebrengende communicatie tussen de godsdiensten enerzijds en tussen gelovigen en niet-gelovigen anderzijds op gang te brengen en daarmee onwetendheid, vijandigheid en uitsluiting terug te dringen.
- Ze hoopt te bereiken dat interreligieuze dialoog niet als zomaar een activiteit tussen vele andere beschouwd wordt, maar dat ze voor iedereen een persoonlijke zorg en een grondhouding wordt.