Aktieplan


Als grootste en meest representatieve interreligieuze groepering in de wereld timmert de Wereldvergadering van Godsdiensten voor de Vrede (kortweg “Godsdiensten voor de Vrede”) al sinds 1970 aan de weg om de vrede in de wereld tot stand te brengen. Het centrum van de WCRP in New York is verbonden met de Verenigde Naties. In een zeventigtal landen verspreid over alle continenten zijn er al interreligieuze raden.

 ... meer foto's

Brussel, 15 november 2007

Persmededeling :

De Wereldconferentie van Godsdiensten voor de Vrede (WCRP) België kondigt de oprichting aan van een Raad van religieuze leiders van België.

Deze zal doorgaan op dinsdag 20 november 2007 in het Kasteel St.Anna, Oude Molenstraat in Oudergem, 1160 Brussel. Na afloop wordt om 17u00 een persconferentie gehouden.

Deze Raad, op nationaal niveau, heeft twee doelstellingen: een instrument voor dialoog in de schoot van de verschillende godsdiensten, in België aanwezig, en een schakel tussen deze godsdiensten en de burgerlijke autoriteiten en politieke overheden in ons land.

Deze eerste werkvergadering is de vrucht van verschillende bijeenkomsten en raadplegingen die de voorbije maanden werden gehouden door WCRP-Godsdiensten voor de Vrede/Europa en België met de geestelijke leiders van (in alfabetische volgorde)

Boeddhisten, Christenen(van verschillende kerken), Hindoes, Joden, Moslims en Sikhs. Deze leiders zullen elkaar in wederzijdse solidariteit ontmoeten op voet van gelijkheid. Zij zullen samen over de samenstelling van de Raad, zijn statuten en werkingsmiddelen beslissen. Ze zullen hun afgevaardigden aanduiden die op meer regelmatige basis zullen vergaderen.

De leiders zijn overtuigd van de noodzaak om een Interreligieuze Raad in het leven te roepen op nationaal niveau, om op die manier nog beter de vruchten te kunnen plukken van de vele “overlegforums”voor interreligieuze, multireligieuze of interlevensbeschouwelijke ontmoeting die op andere niveau’s bestaan.

Zij willen hun rol ten overstaan van de sociale uitdagingen van vandaag versterken.

Op basis van haar ervaring, meer in het bijzonder in Europa, werd aan de “Religions for Peace” gevraagd om de oprichting van een dergelijke Raad mogelijk te maken.

In het raam van de actuele situatie in België krijgt de oprichting van deze Raad van religieuze leiders op nationaal Belgisch niveau nog een heel bijzondere betekenis. Het onderstreept de rijkdom die de co-existentie van al die etnische, culturele en religieuze gemeenschappen in ons land kan bieden. Als alle godsdiensten hun krachten bundelen, kunnen zij een bijdrage leveren en antwoorden geven op de nieuwe vragen waarmee onze Belgische maatschappij momenteel wordt geconfronteerd voor een beter “samen leven in verscheidenheid en samenhang.

Lijst van verwachte personen:

Geestelijke leiders :

Dr. Al-Yahya Abdulaziz
Mrg. Danneels Godfried
Mr.Guigui Albert
Dr.Innes Robert
Mr.Janssens Herman
Rev.Karta Lama
Dr.Liagre Guy
Mr.Mahfoud Hany Ahmed
Mr.Mehta Ramesh
Mrg.Pantéleimon
Mr.Renneboog Francis
Rev.Sudhiñanavides Phra
Mr.Ugurlu Semsettin
Directeur van het Centre Islamique te Brussel - Moslim
Kardinaal – co-Moderator ECRL(*) - Katholiek
Opper Rabbijn - Jood
Canon - Senior Chaplain and Chancellor of Holy Trinity - Anglikaan
Mr.Janssens Herman
Geestelijke leider van de Instituten - Tibetaanse Boeddhist
resident van de synode van unie van de Protestantse Kerk van België - Protestant
Theoloog, Islamleraar te Luik –Moslim
Jaïn
Metropoliet van België, Prelaat van de Orthodoxe kerk van Nederland en Luxemburg - Orthodox
President van de Synode van de Evangelische Kerken van België - Protestant
Boeddhist theravada
Vice-President van de theologische Raad van de Moslim Executive

Religions for peace :

Jehangir Sarosh
Vebjorn L. Horsfjord
Iliano Yolande
M’rad Dali Fayçal

Voorzitter :religions for peace/ Europe - co- Moderator ECRL
Secretaris Generaal: European Council of Relgious leaders ECRL
Voorzitster: WCRP-België - co-Coördonator Women of Faith Europe
Secretaris Generaal WCRP-België

(*) European Council of Religious leaders (ECRL) : http://www.religionsforpeace.no/index.cfm?id=91145

Contact :

Yolande Iliano Président WCRP-Belgium
Tel / Fax : 02 374 77 33
GSM : 0477 94 91 36
Engelandstraat, 332
1180 Brussels
WCRP-Belgium : http://www.wcrp.be


Council of Religious Institutions of the Holy Land Pledges
to Advance Peace and Reconciliation in the Middle East

— Senior Islamic and Christian religious leaders from Palestine
to form groundbreaking Inter-Religious Council —

(NEW YORK, 7 November 2007)—The Council of Religious Institutions of the Holy Land—led by senior-most Jewish, Christian, and Islamic leaders—pledged to advance peace in the Middle East and dedicated itself to protecting sites holy to each faith tradition.

“We, believers from three religions, have been placed in this land—Jews, Christians, and Muslims. It is our responsibility to find the right way to live together in peace rather than to fight and kill one another,” the Council members said in a communiqué.

The Council began meeting on Monday in Washington, D.C. with American religious leaders and representatives of the U.S. government. “Each religious community should treat the Holy Sites of other faiths in a manner that respects their integrity and independence and avoids any act of desecration, aggression, or harm,” the Council members said.

Three Religions for Peace Co-Presidents are founding members of the Council and were part of the 10-member delegation that met with U.S. officials: Chief Rabbi David Rosen, President of the International Jewish Committee for Interreligious Consultations; His Beatitude Michel Sabbah, the Latin Patriarch of Jerusalem; and Sheikh Tayser Rajab al-Tamimi, the Supreme Judge of Sharia Courts in Palestine.

“All of our religions must be irrevocably committed to building a just peace together,” Sheikh Tamimi said. Rabbi Rosen said, “Peace will only come in the Holy Land when the legitimate political and religious aspirations of Jews, Christians, and Muslims are reconciled through honest dialogue and cooperation.”

The work of the Council was facilitated by Rev. Dr. Trond Bakkevig, Middle East Envoy for the Commission on International and Ecumenical Affairs of the Church of Norway. Notable among the Council’s financial supporters is the Government of Norway.

In a separate action on Monday, the senior Palestinian religious leaders agreed to break further ground by establishing a Religions for Peace Inter-Religious Council–Palestine composed of the senior-most Palestinian Islamic and Christian leaders. The religious leaders committed to working together to advance peace through multi-religious cooperation both within Palestine and across its borders.

The Religions for Peace Co-Presidents were united in their conviction that there will be no peace in the Holy Land without multi-religious cooperation.

 

European Council of Religious Leaders/Religions for Peace (ECRL) is a body of senior religious leaders of Europe's historic religions including Christianity, Judaism, and Islam, with Buddhists, Hindus, Sikhs and Zoroastrians in Europe who have committed themselves to cooperating for conflict prevention, peaceful co-existence and reconciliation. ECRL is a participating body of the World Conference of Religions for Peace.


Brussels - November 9th, 2004
Colloquium organized by
The European Council of Religious Leaders
Statement on the Present Situation in Kosovo / Déclaration
Forging Peace through Multi-Religious Cooperation /Construire la paix
Lecture by
Chief Rabbi René-Samuel SIRAT,
Former Chief Rabbi of France
Antisemitism and Islamophobia in France:
Responsibility of Religious Leaders in the Fight Against these Dangers
Lecture by
Imam Dr Abduljalil Sajid
Chairman Muslim Council for Religious and Racial Harmony UK
Member Commission on British Muslims and Islamophobia
Islamophobia:
A new word for an old fear

s

Statement on the Present Situation in Kosovo


Communiqué from the European Council of Religious Leaders/Religions for Peace
Leuven, Belgium
7-10 November, 2004


The growing dissatisfaction and frustration within both the Kosovo Albanian and Kosovo Serb communities have been clearly heard as the European Council of Religious Leaders/Religions for Peace (ECRL) met in Leuven (Belgium) on 7-10 November 2004. Religious leaders from South East Europe, including those of Kosovo, were among those participating in the meeting together with representatives of European political institutions and international guests.

As a result of deep, frank and fruitful discussions, ECRL came to the following conclusions:

The international community was taken by surprise by the ethnic violence which resulted in many victims, destruction of houses and religious sites in March 2004. It had failed to understand the depth of the frustration of the population and to defend the rights of the minority. A serious lack of economic progress, together with the absence of a clear political direction and the pressure on the minority population has contributed to this situation.

The ECRL acknowledges the past suffering of the Albanian population and the current sufferings of the Serb population. The fact that only a small number of Serbian national refugees have been able to return, as well as refugees from other non-Albanian communities, is a continuing cause of grave concern for the ECRL. In order to create all necessary conditions and an atmosphere to enable the safe return of refugees and internally displaced persons, it is essential that religious and church communities, local communities and international institutions all fulfil their responsibilities.

The ECRL demands respect and protection of all human rights, in accordance with democratic principles and international law, including the fundamental rights to life, freedom of movement, justice, property, employment and human dignity.

The ECRL commends the initiatives taken by the international community represented by UNMIK, UNESCO, the Council of Europe and through the Provisional Institutions of Self Government (PISG) to plan the reconstruction of religious and cultural sites damaged in March 2004 in Kosovo. While understanding the need to define a framework for the rebuilding, we regret the lengthy process which so far has failed to produce concrete results on the ground. The frustration created within the Serb community by this slow process can be understood, but we urge the immediate re-establishing of cooperation between all communities and parties.

Religious sites are places of peace with a unique symbolic character for the past, present and future for every religious community and for the entire society. To rebuild those Islamic and Christian religious sites that violence, war and hatred have destroyed during recent years, would give hope for a common future in Kosovo in which minorities are welcomed and their rights protected.

Kosovo has a profound need for concrete inter-religious efforts which demonstrate commitment to reconciliation. To achieve this, the ECRL recommends the immediate revival of the Working Committee of the Inter-religious Council of Kosovo at local and regional levels, gathering representatives of the churches and Muslim community, to identify and to discuss issues of common interest.

The members of the ECRL call upon the religious leaders of Kosovo to acknowledge and confess our shared responsibility before God and our brothers and sisters of all communities. We are all conscious of our moral obligation to work together for the establishment of a new environment of dialogue, mutual trust and sincere cooperation.

 

Forging Peace through Multi-Religious Cooperation

Communiqué from the European Council of Religious Leaders/Religions for Peace
Leuven, Belgium
7-10 November, 2004


Members of the European Council of Religious Leaders/Religions for Peace (ECRL)
reiterated their commitment to multi-religious cooperation for a just peace and stability in Europe. The ECRL offers its partnership to the European institutions, believing that such partnership is essential in addressing and resolving the challenges Europe confronts in its present transformation.

Its third meeting since its inauguration in 2002 was convened in Leuven, Belgium. Belgium's capital Brussels is today a city that symbolizes for so many Europeans and countries the new Europe that is under construction. During the meeting, senior religious leaders from diverse religious traditions and many parts of the continent continued to have dialogue with one another. Representatives of political institutions with responsibilities to uphold and enhance peace, democracy and stability in Europe such as the European Union (EU), Council of Europe, NATO and South East Europe Stability Pact took an active part in this dialogue.

ECRL welcomes the major enlargement of the EU that took place May 1 2004 when the EU embraced 10 new member states. Other states are in the process of negotiating for membership. Among them are countries in the Balkans, as well as Turkey as the first country with a Muslim majority population. This transition brings both challenges and new opportunities. ECRL maintains that the EU needs partners in civil society to be successful in this process. The Council offers partnership and commits itself to work together with the EU and its institutions as stated in a document adopted in this meeting. ECRL brings European churches, mosques, synagogues, temples and gurudwaras into networks that transcends national boundaries throughout the entire European region and are related to the wider world.

ECRL urges the EU to set up a mechanism for regular, transparent open and genuine dialogue with religious communities in accordance with article 52 in its new Constitution. Such a mechanism should be inclusive, participatory and non-competitive and aim at helping the EU to better understand the prevailing religious sentiments in the different regions and traditions of Europe. This mechanism should provide an arena for mutual sharing of ideas and initiatives for peace and stability. ECRL is ready to serve as one of the major partners in this endeavor.

The ECRL condemns the recent violent acts in Europe, including murders, and any acts of violence. Violence in the name of religion is violence against religion. Hatred in the name of God is hatred against God.

ECRL deplores bans on religious articles and symbols including Muslim headscarves, Jewish skullcaps, large Christian crosses and Sikh turbans in public schools. ECRL is of the opinion that the wearing of prescribed religious attire should not be seen as a threat to secular principles of any state. ECRL considers that such a ban threatens individual freedom to practice religion and is therefore an infringement of universal human rights.

The members of the ECRL noted with great concern the rise of Anti-Semitism, Islamophobia and other expressions of racism in Europe. ECRL supports the work of the European Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) and recommends all faith communities to make proactive efforts to combat racism, e.g. educational programs and youth exchange.

Special guests at this ECRL meeting have been senior religious leaders from countries of South East Europe. During the meeting these leaders have been actively engaged in a dialogue to follow the way of truth, justice and reconciliation in their own countries.

ECRL encourages the Inter-Religious Council of Bosnia and Herzegovina and the Inter-Religious Council of Kosovo to continue their commitment to work for healing the scars of war and building a just peace. There are deep lessons to be learned, bitter lessons taught by brutal recent ethnic conflicts and hopeful lessons born of the courage to forge a lasting peace. ECRL likewise encourages the religious communities and others in Bosnia and Herzegovina to contribute to the realization of a Truth and Reconciliation Commission for the country.

Additionally the ECRL encourages the continued initiative of the international community, particularly the Council of Europe and UNESCO in the reconstruction of religious sites and monuments in Kosovo. It calls upon these bodies to extend their assistance to the Islamic community in Serbia as well.

ECRL also welcomes the development and advancement of a network of religious leaders from South East Europe to continue to have dialogue, share experiences and seek ways to forge peace, stability and security throughout the region.


European Council of Religious Leaders/Religions for Peace (ECRL) is a body of senior religious leaders of Europe's historic religions including Christianity, Judaism, and Islam, with Buddhists, Hindus, Sikhs and Zoroastrians in Europe who have committed themselves to cooperating for conflict prevention, peaceful co-existence and reconciliation. ECRL is a participating body of the World Conference of Religions for Peace.


Communiqué from the
Executive Committee of the European Council of
Religious Leaders/Religions for Peace (ECRL)
Moscow, Russia
March 23, 2004


We, the members of the Executive Committee of the European Council of Religious Leaders (ECRL) convened in Moscow, are deeply disturbed by increasing violence at the heart of Europe and
the
dramatic developments in the Middle East.

We express our condolences to the Palestinian people upon the unlawful killing of one of their leaders, as well as our condolences to all those who have suffered from the effect of all forms of terrorism in Israel and the whole of Middle East. We are convinced that this policy of extrajudicial killings and continued suicide bombings may escalate the Israel-Palestinian conflict and destroy our hope for a peaceful solution. We appeal to all religious leaders in the region -Muslims, Jews and Christians- to assume responsibility for the creation of the necessary environment for the resumption of the peace process.

We, senior religious leaders of Europe, are shocked by the inhuman and outrageous attack on innocent citizens of Madrid by terrorists. We offer our sincere condolences to the families of the victims. We are deeply moved by the spirit of solidarity expressed by the Spanish people. We applaud the clear statements from Spanish religious communities-Muslim, Christian, Jewish and others-, unequivocally denouncing the attacks as being against our common humanity and contrary to the ethics of all religions. We call upon the religious communities in Spain to continue to stay together in a joint effort to denounce such criminal offences, to comfort the families of the deceased, to heal the wounds of those injured, and to assist in the struggle to combat terrorism.

Meeting in Moscow, we express our feelings of compassion to people living in this city which has recently suffered from deadly terrorist attacks, and also to the people in the Northern Caucasus and other parts of Russia who have experienced terrorist violence.

Synagogues, churches and mosques are being burned down in Europe. We are alarmed by the recent violence and destruction of religious sites in Bugojno, Kosovo, Nis, Belgrade, Gagny and Annecy. We join our partner, the Interreligious Council of Bosnia and Herzegovina, in condemning the murders of innocent civilians. We applaud those religious leaders who have courageously worked for reconciliation, and we call on all religious leaders in the region to unite and speak publicly against violent acts. Representatives of ECRL will travel to the region to support local religious leaders in their efforts towards reconciliation and peaceful coexistence.

The next ECRL full Council meeting will take place in Brussels on 8-10 November 2004. As a preparation for the meeting, the Executive Committee has decided to send a high-level delegation to meet with the leaders of the European Union (EU) and the Council of Europe. One of the issues to be discussed with the EU will be the implementation of article 51.3 of the draft constitution, which envisages “an open, transparent, and regular dialogue between the EU and religious communities in Europe.” We believe that it is important for the EU to establish a mechanism which also provides for multireligious dialogue with organizations such as the European Council of Religious Leader.

Drawing on our spiritual resources, we recommit ourselves to preventing fear and distrust among peoples and communities from spreading, and to strengthening our common hope for a future without injustice and violence.


1st ECRL: 12 Fév 2003 Oslo

Standing Together For Peace

Oslo Statement, 2002
The Inagurating meeting of the ECRL
Oslo, Norway

12 November 2002

As part of the World Conference of Religions for Peace (Religions for Peace), a worldwide coalition of multireligious councils committed to peace, we have established ourselves today as European Council of Religious Leaders (ECRL). We acknowledge the bloody history of religious conflicts in Europe, as well as current attempts to twist religions to fuel the fires of ethnic conflicts both here and around the world. Our religious communities in Europe have long worked to reject this misuse of religion. The establishment of the ECRL builds on our common rejection of this misuse of religion and signals our commitment to work together for peace.

Respectful of our religious differences, we are representatives of both the three religions historic to Europe and six more recently established here. We are members of religious communities with profound visions of the dignity of the human person. These religious visions embrace, but also go beyond social, economic and political spheres of life, and they give roots to profound commitments to the common good.

As European religious leaders, we are committed to working together to end conflicts, to re-affirm religious condemnations of terror, and to promote justice and peaceful coexistence among the diversity of peoples, religions and traditions in Europe.

We establish the ECRL at a crucial time. Europe is undergoing a negotiated process of historic changes, which must involve the free development of her diverse religions, traditions, and cultures. The process of European integration must lead to a united continent, built upon and respectful of its diversity, not a mono-cultural uniformity. In particular, decisions made in the various institutions responsible for the political integration of Europe should take into account the diversity of religious traditions and cultures and the voices of their representatives. We commit ourselves to the clarification of shared values that respect diversity and support the common good, and we hereby call on politicians on the national and continental levels for a serious, systematic and ongoing dialogue, as we work together to build Europe as our common home. In particular, we recognize the importance of the work of the European Convention; in the constitution to which it will lead, we call for recognition of the importance of religion in Europe and for appropriate mechanisms of dialogue with religions.

As the social fabric of the continent transforms, there are many challenges to common living. Unemployment and social exclusion create breeding grounds for tensions within many countries. Asylum seekers and refugees are increasingly met with closed boarders. Extremist parties thrive on xenophobia and social dissatisfaction. The Roma or Sinti population is still experiencing oppression in many places. Solidarity with the poor weakens. The trafficking in young women, the illegal trade in and use of drugs, and Mafia-like practices are increasing and threaten our societies. Practical responses to these challenges are required, but they must be based on moral values and education. We are committed to working together, as leaders and through our religious communities, to build the shared moral consensus essential to addressing these challenges.

The role of religion is paradoxical in relationship to conflict. Religion may be exploited for hatred and warfare. Religious wars, crusades, pogroms, and jihads have marked the history of Europe. Our religions teach us that this is wrong. We are committed to engaging the deep moral resources of our religious traditions for peace, justice, truth and reconciliation. As political fundamentalists attempt to miss use our religious traditions, we recognize our responsibility to demonstrate the capacity of our religious communities to work together for the common good.

Concretely, painful experiences in the Balkans and Chechnya show us that conflicts cannot be solved by violence and terrorism. We condemn terrorist attacks, like the recent one in Moscow. We appeal for a peaceful solution to every conflict and are committed to their just resolution. As part of the Religions for Peace network, independent national Interreligious Councils in the Balkans and Russia are working to end these conflicts. While these national multireligious efforts are essential and must be strengthened, they also need reinforcement by pan-European multireligious solidarity and advocacy. We are committed to providing a multireligious European platform to advance needed efforts for peace and reconciliation among our religious believers and in the political arena.

In an increasingly globalizing world, Europe is challenged to contribute to peacemaking efforts in other parts of the world. As religious leaders, we are concerned over the prospect of war in Iraq. All possible means should be extended to solve the conflict peacefully. We applaud the effort to solve the crisis through diplomacy and note in particular the importance of the unanimous strategy agreed upon by the United Nations Security Council. We hereby appeal to the political leadership in Iraq to comply with the UN resolution. We also appeal to the international community to enforce the relevant rule of law consistent with widely accepted moral norms that restrict the use of force, and with deepest concern for the suffering of the Iraqi people.

The ongoing and unresolved conflict in the Middle East also engages us as European religious leaders. It is critically important to understand the role of religion in this conflict. The Oslo process did not succeed in part because it did not take seriously enough the religious dimensions of the conflict. Major efforts must be made to support cooperation among the religious communities in the Holy Land toward the establishment of shared moral foundations essential for a just peace. We are committed to supporting the religious communities in the Middle East in their search for peace.

As the ECRL works with our European religious communities and institutions to end conflicts, to re-affirm religions' rejection of terror, and to promote justice and peaceful coexistence in Europe and the world, we are aware that our religious traditions, each in their own way, call us to hope. Strengthened by hope, we accept the challenge to build peace together.
Le Grand Rabbin René-Samuel Sirat, de Paris, a fait remarquer que cet organisme est en Europe le premier conseil multireligieux composé de hauts responsables religieux, et qu'il comprend des membres des trois religions historiquement présentes en Europe ainsi que de six religions qui s'y sont établies plus récemment.

L'Evêque Gunnar Stalsett, évêque luthérien d'Oslo, a noté l'histoire sanglante des guerres religieuses en Europe et les tentatives actuelles de déformer les religions pour entretenir les conflits en Europe et dans le reste du monde. Dans un tel contexte, le Conseil doit se fixer pour tâche de travailler au règlement des conflits, de rompre le lien entre la religion et la terreur et de promouvoir la justice et la co-existence pacifique au sein de la diversité des nations, des religions et des traditions en Europe.

Le Cardinal Daneels, archevêque catholique de Malines-Bruxelles, a dit que le Conseil devra faire appel aux hommes politiques européens, au niveau de chaque pays et du continent tout entier, pour un dialogue sérieux, systématique et continu tandis que l'Europe se construit comme la demeure commune de cultures et de traditions diverses.

Le Dr. Mustafa Ceric, grand Mufti de Bosnie-Herzégovine, a fait observer que la coopération interreligieuse est la clé du rétablissement de la paix dans les Balkans. Il a invité le Conseil à soutenir et à renforcer ce qui se fait déjà dans ce domaine.

Le Métropolite Kirill, de l'Eglise orthodoxe russe, a noté que le récent attentat terroriste de Moscou avait mis en évidence les liens de l'extrémisme religieux avec le violent conflit qui se poursuit en Tchétchénie. Il a noté que dans le processus politique en cours pour faire l'unité du l'Europe, les différences religieuses et culturelles doivent être reconnues pour empêcher un "conflit de civilisations".

Les participants se sont félicités de la stratégie adoptée à l'unanimité par le Conseil de Sécurité des Nations Unies à propos de l'Irak, et ils ont demandé que l'autorité politique irakienne se conforme à la résolution de l'ONU.

La Conférence mondiale des Religions pour la Paix (WCRP) est un rassemblement mondial de conseils nationaux et multireligieux engagés au service de la paix. Le Dr. Vendley, secrétaire général, a fait observer que les leaders religieux européens devaient agir solidairement avec les communautés de croyants au Proche Orient dans la quête d'une paix qui tienne compte des différences aussi bien politiques que religieuses.


(*) Photo du site international de la WCRP :
www.religionsforpeace.org


Prises de position: Avenir de l'Irak et religions
Publié le 16 Mai , 2003 - 16:03
DERNIÈRES INFORMATIONS DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Dr. William F. Vendley

Nouvelles, N° 27 du 6 mai 2003

Avenir de l'Irak et coopération interreligieuse

La Conférence mondiale des Religions pour la Paix s'est engagée à soutenir les communautés que forment les diverses religions de l'Irak dans leur volonté de coopération plurireligieuse. Sur la base des initiatives déjà prises avant le début de la guerre, la WCRP met au point un plan d'action concret dont le but est d'apporter aux peuples de l'Irak espoir et guérison. Des consultations sont en cours avec les chefs religieux irakiens et des partenaires éventuels, notamment l'UNICEF.


S. A. R. le prince Hassan bin Talal présidera à Amman (Jordanie) les 27 et 28 mai prochains une réunion d'urgence du Conseil exécutif de la Conférence mondiale ayant pour thème : Rejeter la violence et promouvoir la paix avec la justice. Cette rencontre de responsables religieux mondiaux sera pour eux une occasion marquante de manifester ensemble leur soutien pour la paix, la tolérance et la justice sociale pour les peuples d'Irak.
Je suis heureux de pouvoir vous donner aujourd'hui un aperçu de ce que sont nos objectifs et nos activités en Irak. Je vous informerai des détails de notre plan d'action quand il aura été arrêté.

La WCRP continue de se prononcer en faveur d'un ordre international juste, servi par des institutions internationales telles que l'Organisation des Nations Unies. La réunion du Conseil exécutif fournira l'occasion de plaider cette cause.
La WCRP accueille volontiers les commentaires des lecteurs et leurs suggestions d'insertion. Les membres de la Conférence sont encouragés à adresser des informations au Dr. William Boltz,
World Conference on Religion and Peace, 777 United Nations Plaza, New York, NY 10017 (États Unis).
Téléphone : (1) (212) 687 2163 Ext. 20 - Télécopie : (1) (212) 983-0566
e-mail : bboltz@wcrp.org.


Coopération interreligieuse en Irak
Plan d'action de la Conférence mondiale des Religions pour la Paix

I. Objectifs

La WCRP entend oeuvrer en faveur de trois objectifs clairement définis :

1. Répondre au désir qu'ont les communautés religieuses de l'Irak de coopérer pour ce qui concerne les nécessités urgentes du pays.
2. Soutenir leurs traditions de tolérance et de liberté religieuse.
3. Aider les responsables religieux irakiens à construire une structure plurireligieuse pour faciliter la coopération.


II. Processus de mise en oeuvre

Sachant qu'un effort soutenu sera nécessaire pour atteindre ces objectifs, la WCRP a défini un processus initial en quatre étapes en vue de leur réalisation.

1. Envoyer le plus tôt possible une délégation en Irak pour reprendre les contacts avec les responsables religieux et pour prendre la mesure de leurs besoins immédiats et de leurs désirs de coopération en ce qui concerne les secours d'urgence et la reconstruction sociale.

2. Réunir ensuite à Amman (Jordanie) une session d'urgence du Comité exécutif pour progresser dans la voie des trois objectifs mentionnés ci-dessus par la définition d'un consensus et de l'appui à donner à cette cause.

3. Installer sur place, après cette réunion, une représentation qualifiée dont la mission sera :
(a) soutenir les diverses communautés dans leur volonté de coopération plurireligieuse dans les domaines des secours d'urgence et de la reconstruction sociale ,
(b) se mettre à la disposition des responsables religieux irakiens pour servir leur désir de coopération.

4. Réunir en Irak, dès que les circonstances le permettront, une conférence multireligieuse représentative sur la coopération des religions pour la paix. Vu les difficultés auxquelles les responsables religieux irakiens ont à faire face et compte tenu de leurs souhaits, la WCRP offre de soutenir ce projet en étant l'un des initiateurs de cette conférence.


III. Indications supplémentaires sur les trois objectifs.

1. Répondre au désir qu'ont les communautés religieuses de l'Irak de coopérer pour ce qui concerne les nécessités urgentes du pays.
Juste avant la guerre, la WCRP a envoyé en Irak une délégation du Secrétariat international. Celle-ci a rencontré les chefs religieux et le représentant local de l'UNICEF pour mesurer l'intérêt de projets plurireligieux. Encouragé e par les uns et les autres, la WCRP est restée en contact avec l'UNICEF sur des projets plurireligieux.
Concrètement, des projets sont à l'étude relatifs au retour des enfants à l'école et au soutien psychosocial des enfants.

2. Soutenir les traditions de tolérance et de liberté religieuse des communautés religieuses de l'Irak Les diverses communautés religieuses de l'Irak ont des traditions de tolérance et de liberté religieuse profondément enracinées. La WCRP doit les soutenir dans leur effort d'y faire appel pour reconstruire l'Irak sur la base de l'auto-détermination et de la justice sociale. Concrètement, la WCRP aidera les communautés à identifier et à faire connaître à l'intérieur de la société irakienne leurs propres traditions de tolérance et de liberté religieuse.

3. Aider les responsables religieux irakiens à construire une structure plurireligieuse pour faciliter la coopération. L'Irak a une grande diversité de communautés et de traditions
religieuses. Ces communautés ont des ressources spirituelles, morales et sociales indispensables à la reconstruction du pays. La coopération peut aider à ce que ces ressources religieuses soient mises en oeuvre d'une manière constructive et réduire la tentation de leur utilisation au profit d'ambitions sectaires ou limitées à un groupe restreint.
Concrètement, la WCRP mettra à la disposition des responsables religieux irakiens les ressources et l'expérience qui sont les siennes en rapport avec leur désir de créer un mécanisme de coopération multireligieuse en Irak.


Prises de position: Conférence interreligieuse sur l'Irak
Publié le 6 Juin , 2003 à 23:02

De : "Bill Boltz"

Objet : WCRP -- Conférence interreligieuse sur l'Irak


La Conférence mondiale des Religions pour la Paix (WCRP) a réuni à Amman (Jordanie) les 27 et 28 mai une conférence internationale pour discuter de la crise irakienne, eu égard aux conséquences et aux répercussions dévastatrices et catastrophiques du régime antérieur, de la guerre et de l'occupation.


La WCRP a servi d'hôte à des responsables religieux représentant toutes les communautés de l'Irak, ainsi qu'à des leaders religieux mondiaux, des intellectuels, des diplomates et des membres d' organisations humanitaires internationales.

Les discussions ont porté sur les dimensions humanitaire, politique et économique de la crise que traverse l'Irak.

L'objet de la réunion était d'étudier :
1) la crise humanitaire actuelle et les diverses manières dont la coopération multireligieuse peut être renforcée en vue d'y faire face ;
2) les traditions religieuses irakiennes d'acceptation mutuelle et de co-existence qui peut constituer l'une des bases de l'édification de l'avenir du pays ;
3) la gestion de l'Irak sous l'occupation et ses incidences sur la situation présente et sur ce que l'on peut attendre pour l'avenir;
4) le rôle des Nations Unies au sein d'un ordre international juste et ses rapports avec les réalités actuelles de l'Irak ;
5) la nécessité d'une coopération entre les groupes religieux en Irak pour la construction d'un avenir meilleur dans ce pays.

Les responsables religieux irakiens ont exprimé leur appréciation unanime pour les bons offices de SAR le Prince El Hassan bin Talal, modérateur de la WCRP.
Les responsables religieux irakiens ont formulé les recommandations suivantes que la Conférence dans son ensemble a repris à son compte :

Premièrement, que les institutions et agences multilatérales accroissent leur aide humanitaire en coopérant davantage avec les institutions irakiennes, religieuses et autres, y compris les représentants de groupes de femmes et de jeunes.

Deuxièmement, que les forces armées de la Coalition s'acquittent pleinement des responsabilités qui leur incombent comme puissance occupante de fait, dans le respect de tous les traités internationaux pertinents, en particulier la quatrième convention de Genève et les conventions de La Haye sur la protection des civils et la satisfaction des besoins humanitaires des populations des pays occupés.

Troisièmement, qu'un gouvernement national irakien provisoire soit constitué le plus tôt possible pour gérer les affaires du peuple irakien et atteindre ses objectifs au cours de la période de transition.
Quatrièmement, qu'un dispositif irakien soit mis en place pour conseiller le Représentant spécial des Nations Unies.

Cinquièmement, que le gouvernement irakien définitif soit établi sur la base d'élections directes, libres et démocratiques, d'une constitution et d'un régime de droit accordant la même protection à tous les groupes religieux, ethniques et nationaux, tout en sauvegardant la souveraineté de l'Irak et l'intégrité de son territoire.

Sixièmement, que la Conférence mondiale des Religions pour la Paix, organisation internationale multireligieuse accréditée auprès des Nations Unies, soit mandatée pour suivre l'application des décisions et des recommandations de la Conférence, en partenariat avec les responsables religieux irakiens.

Septièmement, que la WCRP soit invitée à travailler en partenariat avec les responsables religieux irakiens en ce qui concerne des réunions futures à tenir à Bagdad et la création par celles-ci d'un Conseil multireligieux irakien.