Dit is de regel van de liefde:
aan anderen niet doen
wat je niet wil dat ze jou zouden aandoen.
Confucianisme: Analecten XV,23

Voor allen die goed zijn (voor mij) ben ik goed,
en voor diegenen die niet goed zijn (voor mij) ben ik ook goed:
zodoende zullen allen ertoe komen goed te zijn.
Taoïsme: Tau Ta Ting. //.49.2

Dit is de hoogste plicht:
doe niet aan anderen wat jezelf pijn zou doen
en wens hen toe wat jezelf verlangt.
Hindoeïsme: Mahabharata V, 1517

Zoals een moeder, zolang zij leeft,
haar kind, haar enig kind, bewaakt en beschermt,
moge zo elkeen met onbelemmerde geest
gelijk welk levend wezen beminnen.
Boeddhisme: Metta-Sutta,149

Enkel die natuur is goed die er toe komt
niet aan een andere te doen
wat niet goed zou zijn voor haar.
Mazdeïsme: Dadistan-I-Dinik.XXXXIX.5

Bemin uw naaste als u zelf. Ik ben JHWH.
Judaïsme: Leviticus XIX. 18

Alles wat gij wilt dat de mensen voor u doen,
doe dat ook voor hen.
Dat is Wet en Profeten.
Christendom: Mattheüs VII. 12

Niemand van jullie gelooft (werkelijk)
totdat hij voor zijn broeder wenst
wat hij voor zichzelf wenst.
Islam: Hadis 13 (An-Nawawi)