2 DECEMBER 2003

 

STAND VAN ZAKEN VAN DE PARTNERS VAN DE INTER-RELIGIE-DIALOOG

 

INLEIDING DOOR MEVROUW DE SCHEPEN CHANTAL NOEL

 

Van harte welkom aan iedereen in deze raadszaal. Vanavond bent u allen raadgever in deze inter-religie-dialoog.

Schepen van eredienst zijn betekent zowel garant staan voor een welwillende, neutrale politiek als een draaischijf zijn voor een echte spirituele dialoog in een kleurrijke stad als Brussel.

Net omdat uw daden en bezorgdheden me aanspraken heb ik u hier vandaag willen bijeenroepen.

Uw talrijke, zeer snelle en zeer volledige antwoorden op onze vragenlijst hebben ons verbaasd. Wij danken u dan ook voor uw enthousiaste medewerking.

 

We konden het hier niet bij laten!

 

In september 2002 zijn Anne-Marie Hendrick en ik voor een inter-religie-colloquium “Dialoque et Vérité: les chemins de la médiation interreligieuse” te Marseille, georganiseerd door l’Institut des Sciences et Théologie des Religions (ISTR).

We ontmoeten er Professor emeritus Vincent HANSSENS van de UCL en zijn toespraak heeft ons bekoord. Hij vereert ons vandaag met zijn aanwezigheid en zal, met al zijn pedagogisch talent, zijn bevindingen uiteenzetten.

Het is tevens op dit colloquium te Marseille dat we het voorstel formuleerde aan mevrouw Catherine MARTIN GRANEL, die aan een DESS werkte betreffende een inter-religie-dialoog, haar stage bij ons aan de Stad Brussel te lopen.

Mevrouw MARTIN GRANEL heeft, gedurende de maanden mei en juni, aan een repertorium gewerkt van alle verenigingen die bezorgd zijn om de inter-religie-dialoog.

De fameuze vragenlijst beëindigde haar stage en uw antwoorden werden, vanaf de maand juli, meegenomen door mevrouw Yolande ILIANO, Belgisch voorzitster van de “Wereldconferentie van Religie voor Vrede”. Zij zal ons vanavond toespreken over haar voordracht te Graz in het kader van hun jaarlijkse bijeenkomst.

Op het colloquium te Marseille leren we “MARSEILLE ESPERANCE” kennen, dat sinds een tiental jaar de verantwoordelijken van de verschillende religieuze gemeenschappen verenigt om uitwisselingen te doen, symbolische daden te stellen, en tussen te komen op spanningsmomenten in de diverse wijken.

Ik ben me bewust van het feit dat de activiteiten van de meesten onder jullie zich uitstrekken over meer dan één gemeente en heb er dadelijk het Brussels Gewest bij willen betrekken!

Minister CHABERT heeft ons met overtuiging vervoegd. Hij heeft “MARSEILLE ESPERANCE” enkele weken geleden leren kennen en zal ons vertellen hoe we samen een dergelijk project in Brussel kunnen opstarten.

Ik dank u allen voor uw aanwezigheid vanavond.