ROSJ HASJANA - Joods Nieuwjaar 5765


Dit jaar wordt Joods Nieuwjaar gevierd op 16 september. Volgens de Joodse traditie begint dan het jaar 5765 sinds de schepping door God. Die berekening stoelt op het bijbelse aantal generaties sinds Adam. Dat is uiteraard een benadering. In de synagogen wordt het nieuwe jaar aangekondigd door op de ramshoorn (sjofar) te blazen: een oproep om het leven te beteren en de schade die men in de wereld heeft aangericht te herstellen. Op Rosj Hasjana beginnen de tien dagen van omkeer die uitlopen op Grote Verzoendag (Jom Kippoer). Dan wordt de hele dag in de synagoge doorgebracht met bidden en vasten. Sommige Joden vasten ook een aantal halve dagen tijdens de dagen van omkeer of bekering.
De Joden volgen de maankalender, de twaalf maanden tellen afwisselend 29 en 30 dagen. Een jaar heeft dan 354 dagen. Ongeveer om de drie jaar wordt een dertiende maand ingelast (Adar II) om terug aansluiting te vinden bij de zonnekalender die elf dagen meer telt. Zonder deze aanpassing zouden de drie bedevaartsfeesten (Pessach, Sjawoeot en Soekkot), die oorspronkelijk met de landbouw verbonden zijn, op termijn buiten het betreffende seizoen vallen. Ook onze weekindeling in zeven dagen stamt uit het Jodendom en is gebaseerd op het Bijbelse scheppingsverhaal.
De maan, een hemellichaam met een regelmatige verschijning in vaste gestalten als nieuwe maan en volle maan, was de eerste leidraad voor de tijdmeting. De tijd van nieuwe tot de volgende nieuwe maan wordt maanmaand genoemd. Het begin ervan valt samen met de waarneming van de maansikkel bij nieuwe maan. De maankalender wordt ook gebruikt door moslims, Chinezen en Hindoes. Moslims voeren geen kalenderaanpassing uit, waardoor de ramadan en het Offerfeest elk jaar elf dagen vooruit schuiven.
Op pastorale vergaderingen of tijdens kerkdiensten in de loop van deze en volgende week kan melding gemaakt worden van Rosj Hasjana door de oorsprong ervan uit te leggen.
Een mooie wenskaart, opgesteld door het Franse bisdom Versailles, is ter beschikking voor 0,87 €. Ze kan door kerkgangers of leden van een pastorale ploeg ondertekend en verstuurd worden naar een bevriende jood of synagoge uit de buurt. (In Brussel te koop in het Centre Diocésain de Documentation, Vlasfabriekstraat (4de verd.), tel. 02-533 29 40 of via seintje naar KMS-Brussel.)


Inlichtingen over dit bericht: Jan Van Eycken
mail: brussel@kms.be


Gebeden uit de liturgie van Rosj Hasjana :

"Eeuwige, onze God, zegen dit jaar en al zijn opbrengsten
Spreid uw zegeningen over de aarde uit
En vervul ons met de overvloed van Uw gaven
Moge dit jaar geteld worden onder de gelukkige jaren
Wees geloofd, Eeuwige, Gij die de jaren zegent."

"Dit is de dag van het oordeel
Gij stelt de termijn voor eenieder vast
En Gij beslist over eenieders lot
Op Rosh Hasjana schrijft Hij hem op, en op Kippour, plaatst Gij uw zegel
Maar boete (Tesjoeva), gebed (Tefila) en liefdadigheid (Tsedaka)
Kunnen de Heer doen terugkomen op zijn besluit."