(DEPLIANT PAGE 1)

 

År 2003-2004

 

 

Inom ramen för den Internationella barndiktens dag

 

 

 

 

En avdelning inom Diktens internationella hus

 

"Att trumma för freden"

 

i samarbete med

 

UNICEF- UNESCO

 


(DEPLIANT PAGE 2)

 

 

 

EN DAG ÄGNAD ÅT BARNPOESI VÄRLDEN ÖVER

 

Detta initiativ, som grundar sig på aktiv poesi, samlar varje år den 21 mars, vårdagjämningen, över hela världen tusentals barn under tretton års ålder och inbjuder dem att i form av tävling skriva poesi på ett tema, som väcker dem till deras framtida roll som medborgare.

Internationella barndiktens dag stöds av UNICEF och UNESCO

 

MÅLSÄTTNING

 

1. Göra det möjligt för barn att uttrycka sig genom poesi, ge dem "ord" och känna deras magi.

2. Genom enkla medel skapa ett starkt medvetande om poesi i städer såväl som i de mest avlägsna byar.

3. Se till att barnen är de verkliga aktörerna i detta initiativ.

4. Väcka barnens medvetande om "andra" och till mänsklig solidaritet över gränserna.

 

UPPROP

 

Det räcker inte att ropa ut

Ditt rop måste höras

Och överrösta alla andra rop i världen.

Ditt rop skall nå hjärtan och samveten

Skapa handling och rasera  murar

Så har vi redan ropat och gör det igen.

Från tidig barndom  måste alla mänskor uppbjuda

all sin energi och fasta beslutsamhet

att ställa sina krafter i ett framtida brödraskaps tjänst,

mäktigt till modiga gärningar och stora äventyr.

 

Det är därför som vi i år igen ber föräldrar , lärare och andra vuxna att leda barnen

mot broderskap genom att av fulla hjärtan slå på

FREDENS TRUMMOR

 

                                                                        Arthur Haulot

 

 

TEMA: FREDENS TRUMMOR.

 

FN utropade åren  2001-2010 till "Internationellt decennium för befordran av fredskultur och icke-våld för världens barns skull"

FNs resolution 53/25

 

Till följd av denna resolution ordnas nu för fjärde året i rad världspoesidagen för barn under temat " FREDENS TRUMMOR"

 

 

 

Denna aktion hålles i många länder i världen. Vi inbjuder alla barn att fira detta i sin

hemtrakt. Vi uppmanar dem att

 

                                         I  tidningar

                                         I  radio och TV

                                         På Internet

                                         Ur andra källor

 

                                         Gå och leta fram ord som

                                         framkallar våld

                                         som bygger freden

 

                                 Med de ord du samlat, skriv en dikt och sänd den till oss!

 

                                      Din dikt måste vara ett skri

                                      för att bekämpa våld både nära dig

                             och det som förstör världen kring dig

 

                                     Med skriet i din dikt

                                     säg oss hur rädd du är för krig

                                     och din avsky för barnsoldater

                                     Må ditt skri höras till världens ände

 

 

 

 
(DEPLIANT PAGE 3)

 

 

 

 

 

                                       DEN 22 MARS FRÅN 11.30 TILL 12

 

                                      På gator och torg, i din by eller stad

                                      tillsammans med dina vänner, lärare och föräldrar

                                      mot våld och skräck

 

                                 GÅ OCH SLÅ PÅ TRUMMA FÖR FRED

 

 

PEDAGOGISKT UPPLÄGG

 

Vår aktion försiggår i tre etapper

 

I.HUR BEHANDLA TEMAT

Bed barnen att  i tidningar, radio, TV, på internet eller i andra nyhetsmedia leta upp ord som framkallar VÅLD eller  som bygger FRED.

- I detta sammanhang väck barnen till insikt om problemet med våld i media.

- Låt barnen sätta fram två "ordlådor" i klassrummet, en för VÅLDsord och en för        FREDsord.

 

-Bed barnen att använda de insamlade orden för att förkasta våld och lösa konflikter i sina vardagsliv

i klassrummet

i skolan

på gatan

i familjen

- använd innehållet i de två ordlådorna vid förberedelsen till att skriva dikten.

- om det är möjligt bjud in en mediatör till klassrummet.

 

II ATT SKRIVA DIKTEN

Skriv och illustrera en dikt som inspirerats av ovanstående funderingar.

 

III. SAMLING KRING FREDSTRUMMORNA.

Den 21 mars 2004 infaller på en söndag och barnen går alltså inte i skolan. Därför har vi skjutit på manifestationen till den 22 mars 2004

Vi ber skolledningar, myndigheter i städer, kommuner och byar i alla länder att samla alla barn på en offentlig plats vid en symbolisk tid, densamma i så många länder som möjligt

 

                           DEN 22 MARS 2004

                           FRÅN 11.30 TILL 12.00,

                           FÖR ATT SLÅ PÅ TRUMMORNA

 

 

 

 

 

 

Just i det  ögonblicket skall barnen uppmanas att slå på trummorna för fred tillsammans med sina familjer och vänner (stora och små).

Vi måste göra allt för att dessa samlingar bevakas i media för att nå största möjliga effekt.

 

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE…

Om du organiserar en samling, var god och informera Sekretariatet för Internationella barndiktens dag. Detta är mycket viktigt om vi vill informera media, samt UNESCO, UNICEF och FN. Din information gör det möjligt för oss  att upprätta ett samband   mellan din aktion och andra samlingar världen över. Dessutom kommer ditt initiativ att figurera på vår hemsida. SÄND IN TILL OSS BIFOGADE TALONG och redogör för din aktion så att andra deltagare kan dra nytta av den. Skoltidningar, hemsidor liksom andra media som kan ge nya deltagare i vår ansträngning att verka för fred. Var därför inte för blygsam och visa ditt arbete!

ETT STARTPAKET MED IDÉER för att organisera en samling tillhandahålles:

tel. 32 2 5116122

www.drumsforpeace.org

 

 

HÖG BESKYDDARE

 

Hennes Majestät Drottning Fabiola av Belgien

 

BESKYDDARE

-UNESCO

-UNICEF

-Sir Peter Ustinov, UNICEF Ambassadör

-Toots Thielemans, musiker

 

 

I SAMARBETE MED

- Belgiska utrikesdepartementet

- Den fransktalande gemenskapen Vallonien-Bruxelles

   genom följande institutioner

        Kulturdepartementet.

        Det belgiska generalkommissariatet för internationella frågor,

        Ministern ansvarig för barn-och ungdomsfrågor

- Radio et Télevision Francaise (Belgien)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion för att annonsera en samling kring

Fredens trummor

Att skickas in till ASAP.  I tryckbokstäver, tack.

 

World Poetry Childhood Day

150 Chaussée de Wavre, B-1050 Bruxelles

tel 32 2 5119122

fax 32 2 5115383

e-mail: info@maison -international-poesie.be

 

EVENEMANG

 

Typ av samling:

Kort beskrivning av den:

Kommun eller stad för samlingen:

Antal  barn som samlas:

Antal förväntade besökare:

Förväntade personaliteter(fakultativt):

 

ORGANISATÖRER

Efternamn:

Förnamn:

Verksamhet:

Institution:

Gata:

Gatunummer:

Postnummer:

Kommun:

Land:

Tel.:

Faxnummer:

e-mail:

Website:

Tillåter du att andra grupper barn deltar i samlingen?

JA                       NEJ

 

Tillåter du att dina personliga data sätts på en website några dagar före evenemanget?

JA                       NEJ

 

 

 

 


 

 


(DEPLIANT PAGE 6)

 

 

Kontaktpersoner

Internationella barndiktens dag

en avdelning av "Maison internationale de la poésie" (Diktens internationella hus, en frivilligorganisation).

Ordförande: Moussia Haulot,

Generalsekretariat: Anne Henry, Gregory Kévers

Ansvarig för internationellt samarbete: Frédérique Longrée

Chaussée de Wavre 150, B-1050 Bruxelles, Belgien

Tel: +32 2 511.91.22

Fax: +32 2 511.53.83

e-post: info@maison-internationale-poesie.be

hemsida: www.drumforpeace.org.


(RČGLEMENT ENFANTS)

 

FÖR BARNEN: TÄVLINGEN

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

 

 

1. Tävlingen är avsedd för barn under tretton år.

 

2. Lärare ombeds  att uppmuntra barnen till att fundera på temat: FREDENS TRUMMOR..

 

3. Barnen skriver och illustrerar en dikt på detta tema. Visserligen bedömer juryn enbart dikterna, men det vore fint om de illustrerades (teckning, målning, collage eller liknande) och klistrades upp på tjockt papper (eller kartong) för att lättare ställas ut och för att skydda dem under utställningen.

 

4. Deltagarna skriver namn, efternamn, ålder och hemadress, samt namn, adress och telefonnummer till läraren och skolan, på baksidan av tävlingsbidraget.

 

5. Dikterna kommer att underställas en lokal eller nationell jury som väljer ut en vinnare och 20 dikter. Priset kommer att ge vinnaren ett oförglömligt intryck. Vi önskar att vinnaren blir firad i sin skola och av en hög  dignitär  i hans/hennes  hemtrakt.

 

6. Vi skulle uppskatta att få en rapport av detta evenemang, vinnarens text  och de 20 utvalda illustrerade dikterna (minsta dimensioner 40+ 60 cm) så att ditt land kan bli representerat vid nästa utställning.

 

7. Dikterna måste vara oss till handa senast 1 juli 2004 på följande adress

 

WORLD POETRY CHILDHOOD DAY

Chaussée de Wavre 150

B-1050 Bruxelles

BELGIEN

 

8. För att garantera en fortsättning på ditt engagemang ville vi  föreslå att du sätter upp en kommitté WORLD POETRY CHILDHOOD DAY  i din by eller stad..


(RČGLEMENT ENSEIGNANTS)

 

LÄRARPRISET

 

För att visa vår tacksamhet gentemot de lärare och ungdomsledare som gör det möjligt för sina elever att delta, har vi instiftat ett särskilt lärarpris. Vi  vill offentligt uppmärksamma dem som ansvarar för uppfostran av barnen eftersom  de lägger grunden för framtiden genom att utbilda de framtida världsmedborgarna.

 

Här följer våra regler.

 

Tävlande för LÄRARPRISET ombeds följa  nedan angivna regler:

1. Vi ber lärare, ungdomsledare och andra verksamma att utarbeta en strukur för sina elever, en pedagogisk metod att engagera barnen för tävlingens tema.

 

2. Deltagarna skall göra en beskrivning  av den metod de valt för att diskutera det aktuella temat med sina elever.

 

3. Tävlande för LÄRARPRISET ombeds att ange sitt för-och efternamn, e-mail adress och telefonnummer, såväl till skolan som privat.

 

4. Ett pris ges för den bästa pedagogisk metoden . Den lärare, ungdomsledare eller annan aktör som gjort det bästa jobbet  kommer att få "lärarpriset". Han/hon kommer att personligen underrättas av sekretariatet.

 

5. Metodbeskrivningen kommer att underställas en lokal eller nationell jury som väljer ut en vinnare.

 

6. Vinnaren av LÄRARPRISET kommer att få en fin belöning och representera sitt land vid följande utställning. 

 

7. En sammanfattande redogörelse för detta pedagogiska upplägg måste postas före den 1 juli 2004 till följande adress:

 

World Poetry Childhood

Chaussée de Wavre 150

B-1050 Bruxelles

BELGIEN

 

8. Insänt material returneras inte.