Met kinderen in het voortouw.

Een vervolg op de samenkomst in Mariagaarde op dinsdag 11 november, waar een twintigtal aanwezigen nader kennis hebben gemaakt met het project « Trommels voor de vrede ».
Er waren daaronder ouders, leerkachten, Mr. Marchal van de Inrichtende Macht, leerlingen van de Vrije Basisschool en mevr. Souad Neddad (Islam), mama van Dounia, Yousra en Omar, tien jaar woonachtig in Hoepertingen en Burgemeester Eric Awouters van Borgloon. Die onderstreepte hoe dit initiatief in de toekomst een nieuwe dimensie zou kunnne geven aan de traditionele 11 november-vieringen.

Mevrouw Iliano, Voorzitster van de WCRP-België (World Conference Religions for Peace, wereldconferentie godsdiensten voor de vrede) en initiatiefneemster van « Trommels voor de vrede »  was getroffen door de instemming van de Burgemeester en was ook op de hoogte van de instemming van Dhr. Jean Dutrilleux, burgemeester van Ecaussinnes in de provincie Henegouwen.
Bidden en werken voor de vrede in de wereld is goed, zeggen velen, maar het moet toch beginnen in eigen huis en land. Kennis maken met de andere landstalen en culturen is één van de doelstellingen van « Trommels voor de vrede ». Vooroordelen worden  daarbij doorptikt. Kinderen in Wallonië denken vaak dat Vlamingen racist zijn. Door de contacten die ontstaan bij het maken en uitwisselen van gedichten rond vrede, (een initiatief van het « Huis van de Poëzie » in Brussel ) wordt een nieuw beeld van de ander gevormd. Kinderen leren  corresponderen met elkaar en gaan bij elkaar op bezoek (via alle mogelijke wegen die vandaag ter beschikking staan). In die zin dacht Mevr. Iliano aan contacten tussen scholen van de andere landstaal waarbij kinderen (o.l.v. hun leerkrachten) het voortouw nemen, ondersteund door hun ouders, vertegenwoordigers van de gemeente en de christen (en andere godsdienstige) gemeenschappen.

Een delegatie vanuit Borgloon o.l.v. de Burgemeester Eric Awouters, met Jos en Linda Boden-Ghijsens, Katrien Jeugmans van de kindergemeenteraad en J. Flament, pr. heeft op vrijdag 5 december vertegenwoordigers van de gemeente Ecaussinnes ontmoet : Burgemeester Jean Dutrilleux,  Schepen Jean-Claude Devos,  van cultuur,  jeugd, sport, kinderwelzijn en burgerzin, dhr. Alfred Diricq, correspondent van « La nouvelle Gazette » (een plaatselijk dagblad) en contacpersoon voor partnerschappen tussen gemeenten in andere landen van Europa. (op dit ogenblik met Frankrijk, Duitsland, Italië en Roemenië. Vlaanderen ontbrak  en dat werd als een leemte ervaren). Daarbij waren twee kinderen aanwezig als vertegenwoordigers van de kindergemeenteraad: Quentin, 12 jaar en Wesley 11 jaar.

We werden hartelijk ontvangen in « La Maison des Associations » een ontmoetingscentrum van de gemeente. Tussen haakjes, als men van Ecaussinnes spreekt dan spreekt men tegelijk over : Ecaussinnes- d’Enghien, (was eigendom van de graaf Englebert d’Enghien) Ecaussinnes-Lalaing (was vroeger eigendom van de graven de Lalaing uit Frankrijk) en Marche-Lez-Ecaussinnes (hoorde vroeger bij de provincie Brabant en is vanuit de geschiedenis en de oorlogen terug bij Henegouwen gekomen).
Gelegen op 80 à 90 km. afstand van Borgloon op ongeveer een uur en half rijden  met de wagen.
Een uur lang werden door beide burgemeesters hun gemeenten  voorgesteld. Er waren verrassend veel gelijkenissen.
Beiden gemeenten hebben bij de 10.000 inwoners (Ecaussinnes 9535)
Ecaussinnes heeft een oppervlakte van 3500 ha. (Borgloon 5000 ha) en wordt bestuurd door een kartel PRL,  PSC en Ecolo. Het jaarbudget wordt telkens met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Beide gemeenten hebben een rijk historisch verleden. In Ec. met ‘le Château fort’, le Château de la Follie,( het best bewaarde kasteel van Belgiê).
Er is Landbouw en fruitteelt. Daarnaast een grote Petro-Chemie fabriek en een brouwerij « Ultra des Ecaussinnes » in de oude kasteelhoeve Restaumont.
De naam Ecaussinnes komt van de steengroeven (160 ha) die de streek bekend hebben gemaakt. Er is nog één in werking. Sinds 1500 is E. ook het Europees centrum van de steen waarmee beelden gemaakt worden. De grootste steengroeve is gelegen in het naburige Soignies (Ecaussinnes wordt la petite Soingies genoemd) In 1558 is het stadhuis van Leuven gebouwd met steen uit E. Met kleine bootjes werd de steen naar Leuven overgebracht. In 1998 werd dat gevierd met een bezoek aan Leuven.
De grootste concurrent is op dit ogenblik China. Een delegatie was er vorig jaar op bezoek. De gemeente werkt hoofdzakelijk met eigen fondsen. Met 6% taxe is dit het laagste van Wallonië.
Een sterke toeristische en culturele bedrijvigheid met initiatieven zoals : Vb.
- Les carrières de pierres bleues
-« Ecaussinnes cité d’Arts. »
-Le carnaval (zoals les Gilles de Binche)
-L’Oberbayern
-La Ducasse de l’Avendelle, du Cartier Central, de la Bassée.
-Le Spring Blues Festival
-L’ancienne Maison Communale de Marche.
-Le « Goûter Matrimonial » op Pinkstermaandag.
Een zeer oude traditie in Ecaussinnes-Lalaing. De jonge man die een kandidaat-vrouw op het oog had plantte op 30 april een meitak voor de deur Zij was dan verplicht op 1 mei een vieruurtje te organiseren voor hem en zijn vrienden om te bedanken voor bewezen eer. In 1903 heeft een jonge man van 19 jaar, Marcel Tricot, daar op een guitige wijze een collectief gebeuren van gemaakt. Vandaag is dit uitgegroeid tot een groots evenement, wijd verspreid in de streek. Het heeft aan de gemeente de naam « Commune de l’amour » gegeven.

Beide gemeenten hebben een schoolbevolking van rond de 900 leerlingen. Er zijn zes scholen en één technische school. 90% van de kinderen verkiest bij de studie het Nederlands boven Engels en vanaf volgend schooljaar wordt deze keuze op wens van de Burgemeester afgeschaft.  
In beide gemeenten is een kindergmeenteraad aangesteld. Elke school heeft een schepen en samen 21 raadsleden.
De aanwezige kinderen stelden elkaar voor in de landstaal van de andere en wisselden elkaars adressen uit. Ieder deed trouwens zijn best om de taal van de andere te spreken. Er was een klimaat alsof oude vrienden elkaar na lange tijd terugzagen.
Er werd gesproken over de jaarlijkse manifestatie in Ec. waarbij kinderen met trommels door de straten trekken en eindigen met een minuut stilte. Vanuit Hoepertingen vertelde Katrien dan over de eerste uitgave van Trommels voor de vrede op 21 maart en de plannen voor volgend jaar op 22 maart,  over de « time-out » voor de vrede, één minuut stilte om 12 uur met kinderen van andere godsdiensten die aanwezig zijn in de school. Er werd gevraagd naar de oorsprong van het initiatief tot deze contacten. Mevrouw Iliano die aanwezig was nam dan het woord en onderlijnde de positieve houding van beide burgemeesters die haar aangemoedigd had om deze stap te zetten. Ze sprak daarna over de WCRP die aan geen enkele organisatie of beweging verbonden is en daardoor de vrijheid heeft om voorstellen te doen.
 

Mogelijke voorstellen tot uitwisseling en contact werden daarna besproken. De kindergemeenteraad van E. zou dit jaar op 22 maart naar Hoepertingen (kasteel Mariagaarde) komen en omgekeerd Ec. naar Hoepertingen en Borgloon op een latere datum. 

In een perspectief van vrede kunnen wederzijdse ontmoetingen uitgroeien tot praktische oefeningen die iets leren begrijpen over het « nieuwe België » waarnaar men op zoek is. Een land waar de verschillen onder gemeenschappen méér aantrekken dan afstoten en het teken zijn van een reële liefde tot de ander, de enig wortel die krachtig genoeg is om leven te geven aan een boom die kan opschieten, groeien en vruchten dragen.

22 december 2003

Jean Flament, pr.

Welkom te Borgloon ............ Bienvenue à Ecaussinnes